• Lorem ipsum

Bij 4strings kan je voordelig en gemakkelijk een strijkinstrument huren. We geven je graag even een samenvatting van onze huurvoorwaarden (uitgebreide huurvoorwaarden kan je hieronder lezen).

1. Starten met huren

Huren bij 4strings is huren bij een lokaal bedrijf. Wij zijn een Antwerpse onderneming met een magazijn in Mechelen en wij verkopen snaren in heel Europa en verhuren instrumenten in België. Indien je ervoor kiest om bij ons een viool, altviool of cello te huren dan zal dit als volgt verlopen:

  1. Je dient een huuraanvraag in 
  2. Je ontvangt een bevestigingsmail met te ondertekenen huurcontract en SEPA domiciliëringsmandaat.
  3. Je mailt ons de ondertekende documenten terug, liefst per mail
  4. De som va, €20 instelkosten en de eerste 3 maanden huur worden automatisch van je rekening afgeschreven.
  5. Je ontvangt je instrument als pakket of je haalt het af in Mechelen (op afspraak)
  6. Je speelt vrolijk op je instrument en deelt indien je dit wil een foto of video hiervan op onze facebookpagina (optioneel, maar we houden wel van wat ambiance ;))
  7. Elke maand wordt het huurbedrag automatisch van je rekening afgeschreven, zodat je zonder administratieve rompslomp op je instrument kan blijven spelen

We vereisen van de verhuurder een Belgisch rekeningnummer waarop een SEPA mandaat kan worden aangemaakt, alsook een kopie van een Belgische identiteitskaart of verblijfsvergunning. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de verhuur van de instrumenten in goede banen te leiden.

2. Stoppen met huren

Ben je klaar met huren? Vul dan even dit formulier in: https://www.4strings.be/nl/instrument-huren/huur-formulier-opzeg/. Daar vind je meer informatie over hoe je het instrument aan ons kan terugbezorgen (ofwel per postpakket - zonder kosten - via een pakketpunt of je brengt het instrument binnen in ons magazijn te Mechelen (op afspraak)). Stoppen kan kosteloos na de eerste 3 maanden huur, van maand tot maand. Je hangt dus verder nergens aan vast!

3. Omruilen van je instrument

Wil je graag blijven spelen? Indien je graag muziek wil blijven spelen maar je je instrument ontgroeid bent dan kan je het instrument ook inruilen voor een groter exemplaar of eentje van een ander speelniveau. Je betaalt dan enkel €20 instelkosten. Je kan je viool, altviool of cello ook kopen met korting via onze huurkoop optie. Je krijgt dan een korting op basis van de reeds betaalde huursom.

4. De instrumenten

Onze kwaliteitsinstrumenten zijn zorgvuldig uitgekozen en worden voor verhuur onderworpen aan een grondige inspectie. Voor je het instrument in handen krijgt zorgen wij ervoor dat het instrument:

  • Zich in goede staat bevindt
  • Nieuwe kwalitatieve snaren heeft
  • Voorzien is van alle toebehoren (boog, hars, hoes/koffer, schoudersteun,...)
  • Speelklaar is gemaakt

5. Onderhoud 

Het verdere onderhoud van het instrument laten we over aan jou als huurder. Ook als er snaren moeten vervangen worden dan laten we dit aan jou over. Maar gelukkig hebben wij ook het ruimste assortiment snaren van heel Europa :)

Voel je je onzeker over het onderhoud van je viool, altviool of cello dan kan je wel steeds bij ons terecht voor advies of een onderhoud. Je kan je instrument binnenbrengen in Mechelen en voor €20 voeren we een volledig onderhoud uit waarbij we:

  • de ziel nakijken
  • het instrument volledig poetsen
  • de kam rechtzetten
  • snaren vervangen indien nodig (snaren niet in de prijs inbegrepen)
  • de boog nakijken en poetsen, en eventueel herstellen of vervangen
  • het instrument onderwerpen aan een technische controle

6. Schade

We hopen dat het niemand overkomt maar indien een instrument beschadigd geraakt dan zal er berekend worden hoeveel het kost om het instrument te repareren. Aangezien er geen waarborg wordt gevraagd rekenen we de kosten bij schade door aan de huurder, ook wanneer het instrument volledig vernield is en dit dus betekent dat we het hele instrument in rekening moeten brengen. We raden daarom iedereen aan om na te gaan of een uitbreiding van je familiale verzekering interessant voor jou zou kunnen zijn. 

Zoals je kan zien heeft huren bij 4strings tal van voordelen en we verwachten dus spoedig je huuraanvraag te ontvangen. Zit je nog met vragen? Je kan hieronder de uitgebreide huurvoorwaarden lezen of je kan ons natuurlijk ook altijd contacteren, we helpen je graag verder!

 

Huurvoorwaarden (wettelijke overeenkomst) - update 31/07/2020:

Art. 1 Bedrijfsinformatie

De website waar de huur van instrumenten tot stand wordt gebracht, www.4strings.be, is eigendom van en wordt uitgebaat door 4strings BVBA. 
Maatschappelijke zetel: Koepoortstraat 8, 2500 Lier, België
Handelszetel: Wayenborgstraat 22, 2800 Mechelen, België
Ondernemingsnummer: 0675.428.717 (RPR Antwerpen)
BTW nummer: BE0675.428.717.
Email: [email protected]
Telefoonnummer: 0032(0)479.67.70.25

Art. 2 Huurcontract

2.1 4strings BVBA (de verhuurder) verhuurt strijkinstrumenten met toebehoren conform de voorwaarden bepaald in dit reglement. De verhuur van een strijkinstrument gebeurt op basis van een huuraanvraag ingediend door de huurder via het formulier op de website van 4strings BVBA, of via mail.

2.2 De huurder is de persoon die de huuraanvraag heeft ingediend en ondertekend. Dit kan afwijken van de muzikant die het instrument zal bespelen. Het is de officiële huurder die verantwoordelijk is voor het contract en het instrument. Alle administratie zal bij deze officiële huurder terecht komen net als alle voorziene en onvoorziene kosten zoals in het geval van schade. Doorverhuren van het instrument is niet toegestaan.

2.3 Stopzetten van het huurcontract kan door 4strings schriftelijk (email of brief) op de hoogte te brengen. De huurder voorziet daarbij de volgende informatie:

 • Uitdrukking van de wens om het contract te beëindigen
 • Naam huurder
 • Gehuurde instrument (soort, type, formaat,…)
 • Eventuele schade of gebreken aan het instrument of de toebehoren

Na ontvangst van dit schrijven zal 4strings instructies geven om het instrument en toebehoren retour te sturen of te brengen. De beëindiging van het contract gebeurt op het moment dat het instrument terug in bezit is van 4strings en nagekeken werd op schade. Bij vaststelling van schade wordt de huurovereenkomst slechts beëindigd zodra de schade vergoed is. De verhuurder behoudt het recht om het contract ten allen tijden te beëindigen en dient de huurder daar minstens 1 maand op voorhand schriftelijk van op de hoogte te brengen.

2.4 Het herroepingsrecht wordt expliciet uitgesloten voor huurovereenkomsten.

Art. 3 Huurperiode

3.1 De huurperiode start op de dag dat het instrument bij de huurder of in het door hem aangestelde postpunt wordt afgeleverd, of op de dag dat de huurder het instrument bij de verhuurder ophaalt. De eerste 3 maanden van de huurperiode is een stopzetting van het huurcontract niet toegelaten. Indien de huurder beslist het instrument niet meer te gebruiken en terug te sturen binnen de eerste 3 maanden zal de huurder geen aanspraak kunnen maken op gelden betaald om de eerste 3 maanden huur te betalen.

3.2 Na de eerste 3 maanden huur kan men het huurcontract van maand tot maand stopzetten. Een nieuwe maand begint steeds op de dezelfde dag van de daaropvolgende maand dat het instrument bij de huurder werd afgeleverd.

3.3 Stopzetten van het contract kan steeds voor de aanvang van de volgende huurmaand. De laatste dag van de huurperiode is de dag dat de huurder het instrument met toebehoren terugbrengt, of het instrument door een koerierdienst retour geleverd heeft. Wanneer het contract niet correct beëindigd wordt alvorens een nieuwe huurmaand aanvat zal deze in rekening worden gebracht.

Art. 4 Verzending

4.1 Verzending. Er wordt enkel binnen België verhuurd. 4strings streeft ernaar om het pakket, na ontvangst van de eerste 3 maanden huur en instelkosten, binnen de 5 werkdagen verzekerd te verzenden via PostNL (pakketzending). Indien er vertragingen zijn zullen deze gemeld worden aan de huurder. Vertragingen geven geen recht op het ontbinden van de overeenkomst.

4.2 Transportschade. De huurder inspecteert het instrument bij levering en maakt melding van eventuele schade en/of tekortkomingen binnen de 48u na ontvangst. Indien geen schade gemeld wordt binnen deze periode, wordt er redelijkerwijs van uit gegaan dat het instrument zonder (bijkomende) beschadigingen (zie 7.2) in het bezit is gekomen van de huurder. Het nalaten van het melden van schade of gebreken kan resulteren in extra kosten voor de huurder. 

4.3 Terugzending. De huurder kan bij stopzetting van het contract of indien men het instrument wenst in te ruilen voor een ander instrument met een ander formaat of speelniveau, het pakket gratis terugzenden via een koerierdienst. De verhuurder voorziet hiervoor een retourlabel. De huurder blijft echter verantwoordelijk voor de correcte terugzending en eventuele (transport)schade die voortvloeit uit een niet-verzekerde retourzending.

Art. 5 Betaling

5.1 Alle betalingen, zowel de maandelijkse vergoedingen als eventuele schadekosten bij het retourneren van het instrument (zie artikel 7), gebeuren per SEPA Europese Domiciliëring. De verhuurder voorziet een modelformulier hiertoe, dat de huurder ondertekend aan de verhuurder terugbezorgt.

5.2 De verzending en/of aflevering van het instrument kan pas gebeuren na een eerste geslaagde incassering ter waarde van de instelkosten en de eerste drie maanden huur.

5.3 Na de eerste 3 maanden huur zal 4strings automatisch per maand het verschuldigde huurbedrag incasseren op de door de huurder opgegeven rekening.

5.4 De maandelijkse huurprijs is deze zoals gedefinieerd in artikel 1 van deze overeenkomst, uitgedrukt in euro en inclusief BTW. 4strings behoudt zich het recht tarieven te indexeren, doch niet zonder voorafgaande verwittiging per mail, minstens 30 dagen voor de indexering.

5.5 Het niet tijdig betalen van de maandelijkse huur vanwege een niet-geslaagde incasseringspoging zal resulteren in een manuele herinnering en verzoek de betaling manueel in orde te brengen, ten laatste 10 werkdagen na de initiële incasseringspoging. De eerste herinnering brengt geen bijkomende kosten met zich mee. Een tweede en derde herinnering worden na telkens 5 werkdagen naar de klant gemaild. Voor een tweede en derde herinnering zal 4strings telkens een kost van €25 aanrekenen.

5.6 In geval van herhaaldelijk wanbetaling, zijnde vanaf 3 periodes waarin meer dan 1 herinneringen gestuurd moeten worden of na meer dan 3 herinneringen in dezelfde periode, behoudt 4strings het recht om een additionele schadevergoeding van €50 te vorderen en de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. De huurder dient het instrument dan onverwijld terug te brengen naar 4strings. 4strings behoudt te allen tijde het recht gerechtelijke stappen te ondernemen om de achterstallige huur te vorderen.

5.7 Bij een betalingsachterstand voor de huur van meer dan 2 maanden wordt het instrument geacht overgekocht te worden door de huurder. 4strings zal in dat geval een factuur opstellen ten belope van het volledige bedrag van de instrumentwaarde. De klant heeft in dat geval geen recht meer om gebruik te maken van de optie voor huurkoop en kan bijgevolg geen aanspraak maken op een aankoopkorting (zie artikel 8).

5.8 Vanaf vijf werkdagen na de derde betalingsherinnering heeft 4strings het recht de openstaande vorderingen door te sturen naar een extern incasso- en/of advocatenkantoor, dewelke additionele kosten kunnen opleggen.

5.9 Per uitzondering kan afgeweken worden van de eis tot betaling per domiciliëring en kunnen betalingen per manuele overschrijving overeengekomen, maar slechts op uitdrukkelijk schriftelijk goedkeuren van 4strings. Daarbij gelden dezelfde betalingsmodaliteiten zoals hierboven beschreven.

Art. 6 Instrument

6.1 Instrument. Alle instrumenten en toebehoren zijn zorgvuldig gekozen door de verhuurder en voor de verzending grondig nagekeken op schade. Alle instrumenten worden voor verzending speelklaar gemaakt.

6.2 Inruilen. Na de eerste 3 maanden huur kan de huurder het instrument iedere maand inruilen voor een instrument van een andere grootte of een ander speelniveau. Om een inruiling te bekomen dient de huurder dit per mail kenbaar te maken aan de verhuurder. De verhuurder zal instructies toezenden aan de huurder voor het inruilen van het instrument. Het nieuwe instrument wordt verstuurd zodra de instelkosten voor het nieuwe instrument zijn betaald en het oude instrument is ontvangen door de verhuurder. Alternatief kan de huurder zonder bijkomende kost het instrument inruilen indien hij dit zelf ter plekke bij de verhuurder retourneert.

6.3 Onderhoud. De huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van het instrument en de toebehoren gedurende de huurperiode. Eventuele kosten daaromtrent zijn dus voor rekening van de huurder.

6.4 Wijzigingen. Tijdens de huurperiode mogen er zonder toestemming van 4strings geen wijzigingen of reparaties aangebracht worden aan het instrument en zijn accessoires.

Art. 7 Schade

7.1 Er wordt aan de huurder geen waarborg voor het instrument gevraagd. Voor verzending wordt ieder instrument en de toebehoren door 4strings nagekeken op schade en gebreken die nauwkeurig gedocumenteerd worden. Indien er schade of gebreken zijn bij de ontvangst van het instrument moeten deze binnen de 48u gemeld worden (zie 4.2). Alle schade en gebreken die daarna worden vastgesteld en dus onbetwistbaar veroorzaakt zijn tijdens de huurperiode worden verhaald op de huurder. Ieder schadegeval wordt apart geëvalueerd en kosten zijn afhankelijk van de herstelkosten die uitgevoerd dienen te worden. Voor deze herstelkosten zal een offerte opgesteld worden, die integraal te betalen is door de huurder. Volgende lijst bevat algemene richtbedragen voor courante schadegevallen, maar is louter indicatief en dus geenszins bindend noch exhaustief:

 • Snaar beschadigd/gesprongen:
  • Viool: €5 - €20 (afhankelijk van snaartype)
  • Cello: €10 - €30 (afhankelijk van snaartype)
 • Lakschade beperkt (kras korter dan 10mm): €50
 • Lakschade groter (kras langer dan 10mm): €75
 • Kam gebogen/gebarsten (nieuwe kam): €50
 • Boogharen overmatig versleten (herbeharing): €30

De huurder kan, in samenspraak en met goedkeuring van 4strings, de herstelling door een luthier naar eigen keuze laten gebeuren.

Indien een instrument zo ernstig beschadigd is dat het onbruikbaar is, of de herstelkosten de waarde van het instrument overstijgen, kan de maximum schadevergoeding oplopen tot de volledige waarde van het instrument.

7.2 In geval het verhuurde instrument tijdens een vorige huurperiode schade heeft opgelopen, zal er een apart schadeformulier aan de huurder bezorgd worden met daarop een overzicht van de reeds opgelopen schade. De huurder zal voor deze schade niet meer verantwoordelijk gesteld kunnen worden. Bijkomende schade is wel de verantwoordelijkheid van de huurder.

7.3 De huurder kan bij de eigen verzekeraar terecht voor een aanvulling op de familiale verzekering om zo het risico op het moeten betalen van een schadevergoeding te kunnen elimineren.

Art. 8 Huurkoop

8.1 De huurder kan op eender welk moment binnen de overeenkomst het gehuurde instrument en toebehoren overkopen. De prijs wordt bepaald door de nieuwwaarde van het instrument zoals bepaald in deze overeenkomst, verminderd met 80% van de reeds betaalde huurgelden, met een maximum van 1 jaar aan huurgelden. Eventuele instelkosten en andere kosten worden in deze berekening niet opgenomen.

8.2 Na ontvangst van betaling voor de overname van het instrument en toebehoren is de huurder officieel eigenaar van het goed.

8.3 Gebreken of schade kunnen na de aankoop en betaling niet langer verhaald worden op 4strings.

Art. 9 Verwerking van persoonsgegevens

9.1 Door een huurovereenkomst in te dienen, geeft de huurder zijn uitdrukkelijke toestemming aan 4strings om zijn persoonsgegevens te verwerken op strikt vertrouwelijk wijze enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

9.2 De verantwoordelijke voor de verwerking, 4strings, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens. Conform deze Verordening, beschikt de huurder over een wettelijk recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om zijn gegevens volledig te laten verwijderen. Ten dien einde dient de huurder, met bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan 4strings te sturen.

9.3 Alle persoonsgegevens die via de website of webshop worden verkregen en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven.

Art 10. Nietigheden en verval van recht

10.1 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Huurvoorwaarden en meer algemeen van de bepalingen die de rechtsverhouding tussen Partijen regelen, zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule.

10.2 Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door 4strings houdt geenszins een afstand van recht in.

Art. 11 Toepasselijk recht en bevoegde instanties

11.1 Deze algemene huurvoorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen 4strings en de huurder worden beheerst door het Belgische recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen 4strings en de huurder zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Lier.